Y Gweinidog Cyllid yn gosod carreg gopa ar Ganolbwynt Arloesi campws newydd Prifysgol Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Heddiw (dydd Mercher 20 Awst) ymwelodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru Jane Hutt safle Campws y Bae Prifysgol Abertawe, gan osod carreg gopa ar adeilad Peirianneg Canolog.

Bydd yr adeilad yn rhan o’r Coleg Peirianneg, ac yn gartref i’r Canolbwynt Arloesi. Mae’r adeilad yn cael ei ddatblygu gan gontractwyr fframwaith y Brifysgol, sef Leadbitter, un o gwmnïau Bouygues UK - un o gwmnïau adeiladu mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Gyfunol. Leadbitter sydd hefyd yn gyfrifol am y gwaith adnewyddu diweddar ar Adeilad Wallace ac Adeilad Gwyddor Data y brifysgol.

Bydd y Canolbwynt Arloesi yn darparu cyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf ac yn galluogi'r brifysgol i gynyddu'n sylweddol ei gallu i gael gafael ar grantiau cynghorau ymchwil a ffynonellau eraill o gyllid, megis Horizon 2020.

Jane Hutt topping out Innovation Hub Bydd y Canolbwynt Arloesi hefyd yn darparu amgylchedd 'arloesed agored' er mwyn i’r diwydiant allu cydweithio ac ymgysylltu ag arbenigedd academaidd i helpu i ddatblygu cynnyrch a phrosesau gweithgynhyrchu, a chyflwyno rhai newydd, gan gyfrannu at adfywiad economaidd y rhanbarth.

Chwith: Y Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn gosod carreg gopa ar adeilad Peirianneg Canolog Campws y Bae.

Mae datblygiad £450miliwn Campws y Bae, fydd yn croesawu ei myfyrwyr cyntaf i’r safle ym mis Medi 2015, wedi elwa o fuddsoddiad gwerth £50miliwn drwy Lywodraeth Cymru, gan gynnwys £35miliwn o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i’r Canolbwynt Arloesi a’r Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg.

Yn ogystal, mae Campws y Bae yn darparu cyfleoedd cyflogaeth sylweddol i’r ardal leol. Ers Mehefin 2014 mae bron 2665 o bobl wedi gweithio ar y safle, 75% ohonynt o Gymru, 1242 yn hyffroddi drwy brentisiaethau, ac mae 83 o gwmnioedd o Gymru wedi ennill cytundebau i weithio ar y campws.

Meddai Jane Hutt: “Mae’r campws newydd yn enghraifft ardderchog o sut mae arian yr UE yn cael effaith yng Nghymru. Mae buddsoddi mewn prosiectau seilwaith fel yr un yma yn hanfodol i economi Cymru. Bydd yr adeilad hwn yn cynnig cyfleoedd newydd i fyfyrwyr a chyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf. Rwyf yn falch o weld sut mae arian yr UE wedi helpu sefydlu cyfleuster ymchwil ac arloesi newydd i yrru ein heconomi wybodaeth, tra'n cynnig cyfleoedd cyflogaeth a sgiliau i bobl leol yn y gwaith o adeiladu’r campws”.

Jane Hutt with VCMeddai’r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae ein Campws y Bae newydd wedi cael ei gydnabod fel un o'r prosiectau economi wybodaeth fwyaf blaenllaw yn Ewrop. Rydym wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth ennill cyllid gan y llywodraeth a Banc Buddsoddi Ewrop, yn ogystal ag o’r diwydiant.

Chwith: Y Gweinidog Cyllid gyda'r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe

"Mae’r bartneriaeth hwn yn golygu ein bod yn gallu parhau i dyfu ac i gwrdd ag anghenion y diwydiant o ran darparu ymchwil arloesol o'r radd flaenaf, gan helpu i greu twf economaidd ac adfywio. Mae’n bleser gen i groesawu'r Gweinidog Cyllid yma heddiw i ddangos yr effaith enfawr mae Campws y Bae eisoes yn cael”.

Meddai Rob Bradley, Rheolwr-Gyfarwyddwr Leadbitter a thîm Gorllewinol Bouygues UK: “Mae gan Brifysgol Abertawe draddodiad ym maes ymchwil, ac yn ddiweddar, enwyd fel prifysgol gorau'r DU yn 2014 gan fyfyrwyr. Mae ein gwaith datblygu ar gyfleusterau megis y Ganolfan Arloesi, Adeilad Wallace, y Ganolfan Ddata newydd a’r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) yn cefnogi ymrwymiad y brifysgol i ddarparu adnoddau o'r radd flaenaf i fyfyrwyr, staff a’r diwydiant, yn ogystal â chefnogi gwaith peirianwyr a gwyddonwyr y dyfodol”.