Pedwar disgybl yn derbyn Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio trwy’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Eleni, bydd pedwar disgybl yn derbyn £3,000 gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol dros y tair blynedd nesaf i astudio cyfran helaeth o’u pwnc trwy’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Amod Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg yw bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r Gymraeg, ac roedd dros 200 o gyrsiau yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth eleni mewn prifysgolion ar draws Cymru.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol Annual EventMae saith o sefydliadau addysg uwch Cymru yn rhan o’r cynllun ysgoloriaethau: Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Nod y cynllun yw cynnal a chynyddu’r niferoedd sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a bydd deiliaid yr ysgoloriaethau eleni yn astudio pynciau mor amrywiol â Daearyddiaeth, Drama, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith.

Dyfarnwyd y Brif Ysgoloriaeth i: Tomas Davies a Lowri Thomas fydd yn astudio Cymraeg, Aled Evans o Ysgol Gyfun Llanhari fydd yn astudio Daearyddiaeth Ffisegol, a Kayleigh Jones fydd yn astudio Mathemateg a'r Gymraeg.

Mae Kayleigh Jones wrth ei bodd o fod wedi derbyn ysgoloriaeth i astudio ym Mhrifysgol Abertawe: ‘‘Roeddwn i mor hapus o glywed mod i wedi ennill y Brif Ysgoloriaeth! Rwyf wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith ac mae'n bwysig i fi barhau i ddefnyddio’r Gymraeg ar ôl gadael Coleg Gŵyr. Bydd astudio Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg yn fy nghynorthwyo i ddeall y pwnc a'r iaith yn well. Yn y dyfodol, rwy’n gobeithio hyfforddi fel athrawes a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Dewisais Brifysgol Abertawe gan fod y staff mor groesawgar a’r brifysgol mor agos at y traeth!”.

Meddai’r Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: ‘‘Roeddem yn falch o weld cynifer yn cyflwyno cais ar gyfer ein Prif Ysgoloriaethau heb anghofio gweld cynnydd yn nifer y cyrsiau y mae modd eu hastudio’n helaeth trwy’r Gymraeg eleni. Rwy’n mawr obeithio y bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn cael budd o astudio pwnc trwy’r Gymraeg ac yn manteisio ar gyfleoedd megis Cynllun Profiad Gwaith a Thystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg a ddaw yn sgil hynny’’.