Partneriaid go iawn: ymweliad ymchwilwyr Abertawe i gryfhau cysylltiadau â Thecsas

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd Prifysgol Abertawe'n cryfhau ei chysylltiadau agos â Thecsas gyda thîm o rai o ymchwilwyr gorau Abertawe'n ymweld â Thalaith yr Un Seren rhwng 26 a 31 Hydref i siarad am eu hymchwil mewn cyfres o ddigwyddiadau yn Houston, College Station ac Awstin.

Yr ymweliad hwn, y'i gelwir yn Arddangosiad Ymchwil Tecsas Prifysgol Abertawe, yw'r bennod ddiweddaraf yn y bartneriaeth gynyddol rhwng prifysgolion Abertawe a Thecsas, gan gynnwys Prifysgol HoustonSefydliad Ymchwil Methodistaidd HoustonA&M Tecsas a Phrifysgol Tecsas yn Awstin.

Texas flag Welsh flag w border

Lluniau: Baner Tecsas: Talaith yr Un Seren; a baner Cymru: y ddraig goch

Mae'r bartneriaeth â Thecsas eisoes wedi darparu manteision go iawn, o gynlluniau cyfnewid i fyfyrwyr i gydweithio ar ymchwil mewn meysydd megis nanoiechyd.

Mae'r Arddangosiad wedi'i amseru i gyd-fynd â chanmlwyddiant genedigaeth Dylan Thomas, ac mae'n cynnwys sawl sesiwn sy'n ymwneud â gwaith y bardd, gan gynnwys rhai digwyddiadau yng Nghanolfan Ransom, sy'n gartref i un o'r casgliadau mwyaf o bapurau gwreiddiol Dylan Thomas yn y byd.

Fodd bynnag, mae'r rhaglen yn arddangos gwaith ymchwilwyr sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang o bob maes pwnc yn Abertawe, gyda sesiynau megis:

 • Up to Speed: The 1000mph World Land Speed Record: Swansea University and the BLOODHOUND Project: Dr Ben Evans, Y Coleg Peirianneg
 • Federalism, Decentralisation and the implications of the Scottish Referendum: Y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan, cyn-Brif Weinidog Cymru, Canghellor Prifysgol Abertawe bellach
 • Barcoding cells with nanoparticles, to improve drug effectiveness: Yr Athro Paul Rees, Canolfan NanoIechyd
 • Innovative ageing and gerontology - latest research: Yr Athro Vanessa Burholt, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
 • Buildings as Power stations: Delivering Clean Renewable Energy from the Built Environment: Yr Athro David Worsley, Y Coleg Peirianneg
 • Where has all the Antimatter gone? Swansea University and the ALPHA Experiment at CERN: Yr Athro Niels Madsen, Coleg Gwyddoniaeth Abertawe
 • The significance of Dylan Thomas, darlith i gynulleidfa wahoddedig gan yr Athro John Goodby, arbenigwr rhyngwladol ar y bardd a anwyd yn Abertawe, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau Prifysgol Abertawe

Dylan Thomas

Cefnogir yr arddangosiad gan Lywodraeth y DU drwy Swyddfa'r Prif Gonswl yn Houston.

Noddir gan Burleson LLP, cwmni atwrneiod olew a nwy mwyaf UDA, y mae ei bencadlys yn Houston. Noddir hefyd gan Lywodraeth Cymru a Rhwydweithiau Rhyngwladol CISCO.

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies,

"Rwy'n hynod falch o fad yn Nhalaith yr Un Seren i atgyfnerthu a datblygu'r berthynas arbennig rhwng prifysgolion Abertawe a Thecsas ymhellach.

Ni all unrhyw brifysgol ddisgwyl goresgyn heriau mawr ymchwil ar ei phen ei hun. Mae sylweddiad yn gwawrio bod gweithio gydag eraill rhywle arall yn y byd yn creu timau ymchwil mwy, ac ar ben hynny'n rhoi mynediad gwell i'r ystod angenrheidiol o gyfleusterau ymchwil o safon fyd-eang ac yn creu deinamig mwy arloesol. Mae Abertawe a'n partneriaid yn Nhecsas ar flaen y gad o ran rhoi hyn ar waith yn ymarferol."

Meddai George Abbey, cyn-Gyfarwyddwr Canolfan Ofod Johnson NASA,

"Rwy'n hynod falch, fel Americanwr balch a mab i fam sy'n siarad Cymraeg o Dalacharn yng ngorllewin Cymru, lle bu'r bardd Dylan Thomas yn byw ac yn ysgrifennu am sawl blwyddyn, o weld fy ffrindiau o Brifysgol Abertawe yn dychwelyd i'r wlad hon unwaith eto.

Rwyf wedi gwylio wrth i'w cyfranogiad gwreiddiol at y cydweithrediad rhwng Tecsas a'r DU ddatblygu i gydweithio cryf rhwng prifysgolion Tecsas ac Abertawe. Gobeithio i hyn barhau a ffynnu!"

Texas A&M students January 2014

Llun: Myfyrwyr o Brifysgol A&M Tecsas ym Mhrifysgol Abertawe, lle buont yn treulio semester fel rhan o raglen gyfnewid.

Meddai Taylor Delap (a'r ochr chwith y rhes), o Allen yn Nhecsas,
 
"Rwy'n dwlu ar fy amser yn Abertawe. Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac mae'n lleoliad hardd. Rwyf wedi mwynhau ymweld â Gŵyr yn fawr, a chael cyfle i weld lleoedd hanesyddol megis Llundain, Caerfaddon a Chôr y Cewri.”

Mae ymchwil ar y cyd cyfredol rhwng partneriaid Prifysgol Abertawe a Thecsas yn cynnwys:

 • Y Ganolfan NanoIechyd a Sefydliad Ymchwil Methodistaidd Houston
 • Y Coleg Peirianneg a Choleg Peirianneg A&M Tecsas
 • Yr Adran Ddaearyddiaeth a Phrifysgol Tecsas yn Awstin
 • Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Phrifysgol A&M Tecsas
 • Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Phrifysgol Tecsas yn Awstin
 • Coleg y Gyfraith Choleg Gwaith Cymdeithasol Graddedigion Houston

Mae Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) newydd y Brifysgol yn aelod cyfansoddol o'r Sefydliad Diogelwch Ynni Byd-eang (a sylfaenwyd yn Houston, Tecsas yn 2011), sy'n chwaer-sefydliad i'r Sefydliad Systemau Amgylcheddol ac Ynni ym Mhrifysgol Rice, Houston ac yn bartner i'r Ganolfan Ymchwil Cyrydu Genedlaethol ym Mhrifysgol A&M Tecsas.