Is-ganghellor y Brifysgol yn mynychu cynhadledd addysg bwysig

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies wedi mynychu cynhadledd addysg bwysig yn Rio de Janeiro i gryfhau cysylltiadau rhyngwladol y Brifysgol a thrafod y pynciau allweddol ar gyfer dyfodol addysg uwch ym mhedwar ban byd.

Roedd yr Athro Davies ymhlith 1,103 o Is-gangellorion o 33 o wledydd yn y 3edd Gynhadledd Ryngwladol Universia i Is-gangellorion , a ddaeth i ben gydag ymrwymiad sefydliadol a gefnogir gan yr holl brifysgolion yn Siarter Prifysgol Rio 2014.

Ym mis Mai eleni, ymunodd Prifysgol Abertawe â rhwydwaith Universia a redir gan Santander sy’n hyrwyddo cyfnewid rhyngwladol, gweithgareddau entrepreneuraidd a symudedd myfyrwyr ac ymchwilwyr o fewn y rhwydwaith o dros 1,000 o brifysgolion rhyngwladol mewn dros 20 o wledydd.

Bydd y cytundeb tair blynedd â’r Brifysgol, sy’n dod i dros £50,000 y flwyddyn, yn canolbwyntio ar ysgoloriaethau, interniaethau a symudedd staff a myfyrwyr. Trwy raglen Mentrau Byd-eang Santander, mae’r Brifysgol wedi derbyn £45,000 pellach ar gyfer gweithgarwch yn 2014/15.  Bydd y bartneriaeth yn galluogi Abertawe i ddatblygu a chryfhau cysylltiadau cydweithredol yn rhyngwladol yn ogystal â chreu cyfleoedd newydd i staff a myfyrwyr.

Mae’r cytundeb yn cynnwys cyllid ar gyfer ysgoloriaethau i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n dod i’r brifysgol a bwrsariaethau teithio i staff a myfyrwyr ymweld â phrifysgolion dramor sy’n bartneriaid Santander, trwy Is-adran Fyd-eang Prifysgolion Santander. Mae cronfa cymorth entrepreneuraidd hefyd yn gynwysedig i ddarparu cymorth cychwyn busnes newydd ar gyfer hyd at 20 o fyfyrwyr a chyllid i fyfyrwyr ymgymryd ag interniaethau haf gyda BBaChau lleol.

Meddai Siân Impey, sy’n Bennaeth Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Abertawe: “Bydd presenoldeb yr Is-ganghellor yn y gynhadledd yn cryfhau ymhellach ein cysylltiadau â phrifysgolion eraill yn fyd-eang a fydd o fudd i’n myfyrwyr a’n staff. Yn rhan o’n cytundeb gyda Santander mae oddeutu 12 o fyfyrwyr eisoes wedi elwa ar gael interniaethau wedi’u hariannu’r haf hwn ac mae rhagor o interniaethau wrthi’n cael eu datblygu. Rydym hefyd yn y broses o drefnu gr┼Áp o staff academaidd i ymweld â Brasil yn yr hydref i ddatblygu ymhellach ein cysylltiadau ymchwil gyda phrifysgolion ym Mrasil, yn ogystal â datblygu partneriaethau strategol gyda nifer o sefydliadau yn Sbaen.”