Elusen Discovery yn ennill Gwobr Cyflogwr Delfrydol

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Discovery, elusen wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Abertawe sy’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr, wedi ennill gwobr arall.

Discovery Exemplar Employer AwardNod Prosiect Cenedl Hyblyg mudiad Chwarae Teg yw cefnogi cyflogwyr ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i ddarparu arferion gwaith cynaliadwy, teg a blaengar.  Eleni mae’r prosiect hwn wedi cydnabod gwaith Discovery yn ei Wobrau Cyflogwyr Delfrydol.

Mae’r wobr yn cydnabod sefydliadau sydd wedi mynd uwchlaw a thu hwnt i’r gofynion cyfreithiol ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth i greu amgylchedd gweithio hyblyg a chyfleoedd cyfartal i’w holl weithwyr.  Mae hyn yn newyddion arbennig o dda i ddarpar wirfoddolwyr sy’n ystyried ymuno â thîm Discovery, sy’n cynnwys dros 300 o aelodau sy’n gweithio ar dros 40 o brosiectau.

Mae’r teitl Cyflogwr Delfrydol wedi cael ei roi i grŵp dethol o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ac rydym ni’n falch iawn o gael bod yn y grŵp hwn.

Dywedodd Rheolwr Discovery, Christine Watson MBE, sydd yn ddiweddar wedi ennill Gwobr Mary Williams - gwobr cyfraniad unigol gyda’r nod o gydnabod unigolion am eu cyfraniad i ddiwylliant a chymuned y Brifysgol: “Mae Discovery yn ceisio cadw at yr arferion gorau o ran ei weithwyr a’i wirfoddolwyr, er mwyn iddyn nhw allu gwasanaethu ei brosiectau yn y ffordd orau posib.”


Delwedd - Christine Watson MBE (chwith), Katie Padfield (canol) a Kirsty Rowles (chwith) gyda’r Wobr Cyflogwr Delfrydol.