Darlith Gyhoeddus yr Ŵyl Ymchwil: A Mathematical Meditation on the Circle

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae'r ddarlith gyhoeddus hon am ddim, ac mae'n rhan o drydedd Ŵyl Ymchwil flynyddol Prifysgol Abertawe, a gynhelir rhwng dydd Mercher, 19 Chwefror a dydd Sadwrn, 22 Chwefror.

Teitl: A Mathematical Meditation on the Circle

Siaradwr: Dr Jeff Giansiracusa

Dyddiad: Dydd Sadwrn, 22 Chwefror

Amser: 10:15am-11:30am

Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Taliesin

Mynediad: Am ddim, croeso i bawb ac nid oes angen cadw lle ymlaen llaw

Y cylch yw'r ffigwr geometrig puraf a symlaf. Bydd y ddarlith hon yn dilyn y cylch drwy gelf, gwyddoniaeth a mathemateg ar daith annisgwyl a fydd mynd â ni o hynafiaeth i feddygaeth fodern a pheirianneg, ac yn y pen draw i fyd haniaethol topoleg a dimensiynau ychwanegol. Mae symlrwydd y cylch yn cuddio cyfoeth aruthrol o syniadau pwerus.

Mae Dr Jeff Giansiracusa yn gymrawd ymchwil a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) ym Mhrifysgol Abertawe yn yr Adran Fathemateg.

Anogir ymwelwyr sy'n dod yn eu car i ddigwyddiadau'r Ŵyl Ymchwil i ddefnyddio Maes Parcio'r Cae Hamdden ar Heol y Mwmbwls