Cynhaliwyd digwyddiad symposiwm EnAlagae llwyddiannus yn Kortrijk, Gwlad Belg

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Yn ddiweddar daeth oddeutu 80 o gynrychiolwyr o ledled Ewrop, Israel a De America ynghyd yn Kortrijk, Gwlad Belg, am symposiwm un dydd a ganolbwyntiodd ar yr allbynnau hyd yma gan brosiect EnAlgae a arweinir gan Brifysgol Abertawe.

Mae’r prosiect, a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd dan raglen INTERREG IVB   Gogledd-orllewin Ewrop, yn uno arbenigwyr ac arsyllwyr o 7 o aelod-wladwriaethau’r UE i bennu buddion posibl algâu fel ffynhonnell ynni gynaliadwy yn y dyfodol. 

“Roedd y digwyddiad yn gyfle ardderchog i gyflwyno’r canfyddiadau sydd gennym hyd yma ar y prosiect,” meddai cyd-drefnydd y digwyddiad Dr Sofie Van Den Hende o Brifysgol Ghent, Campws Kortrijk.

“Cawsom ein synnu ein bod wedi denu cyfranogwyr o mor bell i ffwrdd ag Israel, yr Ariannin ac Uruguay sy’n gweithio yn y diwydiannau algâu a’r agroddiwydiannau yn eu gwledydd cartref. 

“Cawsant brofiad mewnweledol yn yr ymweliad â’r cyfleuster trin dŵr gwastraff yn Alpro a gwnaeth hyn, ynghyd â’r cyfle i weld ein peilot ar yr un safle, ychwanegu gwerth at y digwyddiad ar y cyfan.  

“Yn arbennig, gwerthfawrogodd y cyfranogwyr y ffaith bod gweithredwyr peilot a defnyddwyr data peilot wedi rhannu eu profiadau ymarferol ar dyfu algâu. Ac roedd y symposiwm cyfan yn gyfle i bawb werthfawrogi’n llawn ba mor fawr, ymarferol ac arddangosol yw prosiect EnAlgae.

“Yn ogystal rydym hefyd wedi creu llawer o ddiddordeb yn ein harf cymorth penderfynu, a fydd un o’r prif ddyfeisiadau i ddod allan o’r prosiect hwn.”