Cynhadledd Ôl-raddedigion Gyntaf A-STEM

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Cynhaliodd Canolfan Ymchwil Prifysgol Abertawe ar gyfer Meddygaeth a Thechnoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff Cymhwysol (A-STEM), yn y Coleg Peirianneg, ei Chynhadledd Ôl-raddedigion gyntaf ar ddydd Mercher, 26 Mawrth.

Roedd y diwrnod yn cynnwys rhaglen lawn o siaradwyr ôl-raddedig o'r Ganolfan Ymchwil A-STEM, wedi'i rannu'n ddwy sesiwn ar sail dau grŵp ymchwil sylfaenol A-STEM:

  • Perfformiad Chwaraeon Elit
  • Ymarfer Corff, Meddygaeth ac Iechyd

Yn dilyn croeso gan Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig A-STEM, Dr Stephen Mellalieu, i agor y gynhadledd, cyflwynwyd amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys:

  • Perthynas Llwyth Pŵer Nofwyr Eilt;
  • Effaith Newidion GPS Allweddol ar Batrymau Adfer Chwaraewyr Pêl-droed Proffesiynol;
  • Monitro Anfewnwthiol Cemotherapi yn gysylltiedig â Dirywiad Gweithrediadau Cardiaidd;
  • Hyfforddiant Ymarfer Corff i Dderbynwyr Arennau Newydd.

Dyfarnwyd gwobrau am y cyflwyniad gorau ar gyfer pob grŵp ymchwil. Enillodd y myfyriwr MSc drwy ymchwil, Francesca Hayward (Goruchwyliwr: Dr Camilla Knight), yn y grŵp Perfformiad Chwaraeon Uchel Elit gyda'i chyflwyniad ‘A Longitudinal Examination of Stressors, Appraisals and Coping in Youth Swimming’.

Yn y grŵp Ymarfer Corff, Meddygaeth ac Iechyd, enillodd y myfyriwr PhD, Daniel Turner (Goruchwyliwr: Dr Richard Bracken), wobr y cyflwyniad gorau am ei waith ‘Impact of Single and Multiple Sets of Resistance Exercise in Type 1 Diabetes’.

Daeth y sesiwn i ben gyda sylwadau i gloi gan Gyfarwyddwr A-STEM, Yr Athro Gareth Stratton.