Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Cyhoeddwyd enwau saith o deitlau ar restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014, y wobr uchaf ei bri i awduron ifanc, yn nhref enedigol y bardd, Abertawe, ar nos Iau, 4 Medi - a hynny ym mlwyddyn canmlwyddiant ers geni’r bardd.

Dylan Thomas Prize logoMae’r rhestr fer eleni yn cynnwys barddoniaeth, rhyddiaith a drama, gyda sawl awdur yn tynnu ar Gymru, Lloegr, Iwerddon, Jamaica, America a Seland newydd am ysbrydoliaeth. Cyhoeddwyd y newyddion gan y cerddor a’r cyflwynydd radio, Cerys Matthews, un o feirniaid y wobr. 

‌Noddir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas gan Brifysgol Abertawe, ac fel rhan o’r wobr, dyfernir £30,000 am y gwaith llenyddol gorau a gyhoeddwyd neu a gynhyrchwyd yn yr iaith Saesneg gan awdur sy’n 39 oed neu’n iau. Mae’r Wobr yn dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol, ac mae’r gystadleuaeth yn agored i bob genre - barddoniaeth, rhyddiaith a drama.

Teitlau rhestr fer 2014:

 • Eleanor Catton, The Luminaries (Granta)
 • Owen Sheers, Mametz (National Theatre Wales)
 • Joshua Ferris, To Rise Again at a Decent Hour (Viking)
 • Eimear McBride, A Girl is a Half-Formed Thing (Faber & Faber)
 • Kseniya Melnik, Snow in May (Fourth Estate)
 • Kei Miller, The Cartographer Tries to Map a Way to Zion (Carcanet Press)
 • Naomi Wood, Mrs Hemingway (Picador)

Meddai Cerys Matthews: “Mae’r rhestr yn arbennig o dda eleni, ac rydym wedi denu awduron rhyngwladol ifanc sydd â dawn anhygoel.  Mae’r rhestr yn cynnwys gwaith rhyngwladol o bob genre - barddoniaeth, rhyddiaith a drama. Mae’n fraint bod yn rhan o’r panel beirniadu eleni, a hynny ym mlwyddyn canmlwyddiant ers geni Dylan Thomas”. 

Meddai Peter Stead, sylfaenydd a llywydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas: “Wrth edrych ar y safon uchel oedd ar y rhestr hir, roeddem ni fel beirniaid yn gwybod y byddai’r broses o ddewis rhestr fer yn un anodd. Yn y diwedd, saith darn rhyfeddol oedd yn sefyll allan i ni.

“Rydym wrth ein boddau bod y rhestr fer yn cynnwys cymaint o amrywiaeth - drama wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio yng Nghymru, bardd Caribïaidd daw’n wreiddiol o Glasgow, dau awdur o’r Unol Daleithiau, a nofelau gan awduron o’r Iwerddon, Lloegr, a Seland Newydd.

“Mae sawl cyfrol ar y rhestr fer eisoes wedi eu hanrhydeddu, ac mae hyn yn dangos sut mae Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas wedi ennill ei lle ym myd llenyddiaeth fyd-eang. Byddwn yn gwahodd saith o awduron gorau’r byd i Abertawe”.

Cyhoeddwyd y newyddion mewn digwyddiad yn Abertawe, ‘Dylan Unchained’ - cynhadledd ryngwladol o arbenigwyr Dylan Thomas sy'n cael ei chynnal gan y Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe.

Panel beirniadu Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014:

 • Sylfaenydd Gŵyl y Gelli, a Chadeirydd y panel beirniadu, Peter Florence
 • Bardd o India, newyddiadurwr a dawnswraig, Tishani Doshi
 • Bardd ac Athro Saesneg ym Mhrifysgol Austin, Tecsas, Kurt Heinzelman
 • Newyddiadurwr ac awdur, Carolyn Hitt
 • Awdur, cantores a chyflwynydd ar BBC Radio 6, Cerys Matthews
 • Nofelydd a cholofnydd The Telegraph, Allison Pearson
 • Sylfaenydd a Llywydd y Wobr, Peter Stead
 • Newyddiadurwr Guardian Review, Nicholas Wroe