Cyfarchion y Tymor o Brifysgol Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Dyma ddelwedd o’r Neuadd Fawr, Campws y Bae, a ddefnyddiwyd ar flaen carden Nadolig Prifysgol Abertawe eleni.

Christmas Card 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Neuadd Fawr eicanig yw cymynradd BPi Brifysgol Abertawe, y mae wedi'i lleoli yng nghanol Campws y Bae, campws newydd gwerth £450 miliwn a fydd yn agar i fyfyrwyr ym mis Medi 2015.

Mae'n cynnwys now gofod addysgu, yn amrywio o ddarlithleydd a lie i 300 i eistedd i 20 ystafell seminar, yn ogystol a chyfleusterau i gynnal cyngherddau, arddangosleydd a chynadleddau, gyda lie i gynnal digwyddiadau i hyd at 800 a babl. Yn ogystal, bydd  caffi/bar wedi'u lleoli or y balconi, gan gynnig golygfeydd godidog dros Foe Abertawe, tuag at Gŵyr a Bae Baglan.

Bydd y Neuadd Fawr yn cael ei mwynhau gan staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach.