Ymchwilydd blaenllaw o Brifysgol Abertawe’n ennill cyfnod sabothol rhyngwladol clodfawr

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae’r Athro Paul Rees, ymchwilydd blaenllaw o’r Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe, wedi ennill cyfnod sabothol rhyngwladol clodfawr iawn i gynnal ymchwil ar y cyd â dau sefydliad uchel eu clod yn yr Unol Daleithiau.

Prof-Paul-ReesBydd gwobr Sabothol Cydweithio Rhyngwladol EPSRC (Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol) yn rhoi’r cyfle i’r Athro Rees weithio yn Sefydliad Broad Harvard ac MIT, Boston, Massachusetts.

Nod y fenter newydd hon yw meithrin cydweithio rhyngwladol hirdymor rhwng ymchwilwyr blaenllaw yn y DU a’u cymheiriaid rhyngwladol a chwalu rhai o’r ffiniau sy’n rhwystro cydweithio rhyngwladol estynedig. Mae’r rhaglen hon yn caniatáu i ymchwilwyr a leolir yn y DU ymweld â chanolfannau rhagoriaeth dramor am rhwng 6-12 mis, yn seiliedig ar agenda ymchwil ansawdd uchel. Bu cydweithio rhyngwladol presennol yn troi o gwmpas prosiectau tymor byr, cynadleddau ayyb a theimlwyd y byddai cydweithio proffil uwch am dymor hwy yn fwy buddiol.

Bydd yr Athro Rees yn cydweithio â’r Athro Anne Carpenter o Sefydliad Broad MIT a Harvard, Amnis Corporation, Cancer Research UK a’r Ganolfan Nanoiechyd yn Abertawe.  

Wrth siarad am y wobr, meddai’r Athro Rees: “Mae Sefydliad Broad yn ganolfan sy’n adnabyddus yn rhyngwladol am ymchwil rhyngddisgyblaethol yn y gwyddorau biolegol a thrin afiechydon ac fe’i sefydlwyd gan y ddwy brifysgol orau yn y byd; Harvard ac MIT. Mae’n gyfle gwych i weithio gyda gwyddonwyr o safon fyd-eang a datblygu cysylltiadau hirdymor rhwng ein tîm ymchwil yn Abertawe a Sefydliad Broad.”

Bydd yr Athro Rees yn gweithio yn Sefydliad Broad uchel ei barch am wyth mis er mwyn datblygu offer newydd a fydd yn cael eu defnyddio i fesur llinachau celloedd ac i awtomeiddio’r broses o adnabod, tracio a dadansoddi swyddogaethol fathau penodol o gelloedd mewn poblogaethau celloedd mawr. Caiff yr offer hyn eu teilwra i anghenion clinigwyr drwy gydweithio â Cancer Research UK, cydweithwyr clinigol y GIG yn y Ganolfan Nanoiechyd, ysbytai cyswllt Sefydliad Broad ac ystod o gydweithwyr yn y DU.