Safle hyfforddi newydd - Prifysgol Abertawe a'r Elyrch

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd modd i sêr pêl-droed heddiw ac yfory hyfforddi mewn cyfleusterau o safon yr Uwch Gynghrair cyn hir, yn dilyn cytundeb rhwng y Brifysgol a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe.

Fel rhan o’r cytundeb, bydd caeau chwarae Fairwood sy’n eiddo i’r Brifysgol, yn cael eu defnyddio gan Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe a’u trawsnewid i fod yn safle hyfforddi modern ar gyfer sesiynau hyfforddi a gemau cystadleuol y Brifysgol.

Laudrup and VC image LLUN - Michael Laudrup (chwith), rheolwr yr Elyrch, gyda'r Is Ganghellor Prifysgol Abertawe Yr Athro Richard B Davies.

Bydd y safle hyfforddi gorffenedig yn cynnwys:

• 8 cau maint llawn, gan gynnwys 2 gau pob tywydd
• Cau hyfforddi arbennig ar gyfer Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn ogystal â chyfleusterau newid newydd sbon
• Adeiladau ychwanegol gan gynnwys cyfleusterau newid, swyddfeydd, ystafelloedd seminar ac ystafelloedd meddygol a ffisiotherapi

 

Meddai Huw Jenkins, Cadeirydd Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe:

‘‘Rydym yn falch iawn o gydweithio gyda Phrifysgol Abertawe ar y cynllun cyffrous hwn. Ein nod fel clwb yw datblygu cyfleusterau hyfforddi o’r radd flaenaf yn ogystal â datblygu perthynas weithio dda gyda phobl a sefydliadau lleol.  Bydd Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Phrifysgol Abertawe yn cydweithio i wella’r cyfleusterau chwaraeon yn Fairwood fydd yn adnodd arbennig i’r ddinas am flynyddoedd lawer. Gallwn oll fod yn falch iawn o’r cynllun hwn.’’

Meddai Dirprwy Is Ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Noel Thompson:

‘‘Mae’r cytundeb yma yn ychwanegiad arbennig i’r cyfleusterau chwaraeon a gynigir gan y Brifysgol, a bydd yn darparu ein timau pêl-droed â chaeau o safon yr Uwch Gynghrair.  Rwy’n gobeithio y bydd y cytundeb yma’n arwain at nifer o gyfleoedd i’r Brifysgol a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe gydweithio, yn enwedig o gofio’r arbenigedd sydd gennym ym maes gwyddor chwaraeon.’’

Ychwanegodd Is Ganghellor Prifysgol Abertawe, Richard B Davies:

‘‘Rydym yn falch iawn o’n llwyddiant ym maes chwaraeon fel Prifysgol. Mae’n bleser ac yn anrhydedd cael cydweithio gyda Chlwb Pêl-droed sydd wedi sicrhau sylw rhyngwladol i Abertawe yn sgîl ei llwyddiant diweddar.’’