Rheolwr “Gwyrdd” yn ennill gwobr “Aur” amgylcheddol

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Dangosodd y rheolwr cynaliadwyedd Dr Heidi Smith ei chymwyseddau gwyrdd pan enillodd wobr amgylcheddol Go Green ar gyfer Menywod Mewn Busnes dros y penwythnos.

Fel rheolwr cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe mae Heidi yn awyddus i hyrwyddo’r ethos bod model busnes gwyrdd yn fuddiol i unrhyw sefydliad. Mae Heidi’n rheoli’r tîm sy’n bennaf gyfrifol am sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn fwy gwyrdd, a fydd yn ei dro yn ei helpu i gynnal ei enw ardderchog a’i gynaliadwyedd ariannol.

Meddai Craig Nowell, Cyfarwyddwr Ystadau a Rheoli Cyfleusterau: “Mae Heidi wedi gweithio’n galed dros y 12 mis diwethaf i ddatblygu diwylliant cynaliadwyedd rhagweithiol drwy ymgysylltu â staff a myfyrwyr ar faterion gwyrdd, drwy fewnosod systemau priodol a fydd yn gwneud ein hystadau a’n gweithrediadau’n fwy gwyrdd. Rydym wrth ein bodd bod ei hymdrechion wedi’u cydnabod drwy’r wobr freintiedig hon.”

Ym mis Mawrth eleni, dyfarnwyd Gwobr EcoCampus Arian i’r Brifysgol i gydnabod ei gwaith o wella ei pherfformiad amgylcheddol. Ym mis Mawrth hefyd bu’r Brifysgol yn dathlu ei mis cynaliadwyedd cyntaf erioed, a drefnodd Heidi, gyda chyfres o ddigwyddiadau’n amrywio o arddangosiad ymchwil “Seminar Cynaliadwyedd a Chyflymder” i daith gerdded “Cerdded, Siarad a Thamaid” dros amser cinio.

Bu Heidi hefyd yn cydlynu llawer o’r gwaith a arweiniodd at welliant yn safle’r Brifysgol yn y Gynghrair Werdd Pobl a Phlaned a gyhoeddir gan y Guardian - gan ddringo 52 safle i ddod yn un o’r prifysgolion â’r gwelliant mwyaf yn y DU i dderbyn dyfarniad 2:1 anrhydedd.

Dr Heidi Smith

Meddai Heidi; “Mae’r gwelliant mewn perfformiad amgylcheddol yn deillio o weithredoedd nifer o bobl yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, sydd wedi bod yn allweddol wrth wthio’r agenda gwyrdd yn ei flaen. Gwnaeth staff a myfyrwyr wirfoddoli i gymryd rhan yn ein Cynllun Effaith Werdd eleni ac mae’r presenoldeb mewn llawer o’r digwyddiadau yr ydym wedi’u trefnu wedi bod yn wych. Mae’n dangos sut y mae unrhyw sefydliad yn dibynnu ar roi pŵer i’w staff i weithredu arferion mwy gwyrdd yn y gweithle gan ei fod wedi ei wneud yn hawdd iddynt wneud hynny. Rydym yn benderfynol, drwy ymgysylltu â staff a myfyrwyr, i fod mor effeithlon ag y gallwn.

“Yn y flwyddyn sydd i ddod, bydd ein Prifysgol yn cyhoeddi ei Strategaeth Gynaliadwyedd wrth ochr cynllun rheoli carbon a chynllun bioamrywiaeth ar gyfer ei champws. Bydd y Campws Gwyddoniaeth ac arloesi newydd yn galluogi ni i fod yn fwy effeithlon ac arloesol, gyda phroffil ymchwil sy’n cynyddu’n rheolaidd. Mae dyfodol cyffrous o’n blaenau!”

Llun: a ddylid ei briodoli i Northcliffe Media Ltd, yn dangos Dr Heidi Smith yn derbyn ei Gwobr Menywod Mewn Busnes Go Green, gan y noddwr Bethan Thomas o RWE.