Llawlyfr newydd ar Newid yn yr Amgylchedd

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae llyfr newydd sbon o’r enw ‘Llawlyfr ar Newid yn yr Amgylchedd,’ wedi’i gyhoeddi yn ddiweddar.

SAGE Handbook Cafodd y gyfrol, sydd wedi’i rhannu’n ddwy ran, ei golygu gan John A Matthews, Cyn-athro yn yr Adran Ddaearyddiaeth Ffisegol. Mi wnaeth rhai o staff yr Adran Ddaearyddiaeth, Coleg Gwyddoniaeth hefyd gyfrannu at y llyfr.

Mae’r llyfr, sy’n 1056 tudalen o hyd, yn astudio’r newid yn yr amgylchedd, gan gynnwys dadleuon diweddar ar newid hinsawdd yn ogystal â newidiadau naturiol eraill sy’n effeithio’r atmosffer. Mae’n edrych ar bwysigrwydd hanesyddol, statws presennol a dyfodol y maes.

Meddai’r Athro John A Matthews. ‘"Rwy’n gobeithio y bydd y llyfr yn apelio at academyddion, ymchwilwyr, myfyrwyr ôl-raddedig ac ymarferwyr mewn sawl maes megis daearyddiaeth, daeareg, ecoleg, gwyddor yr amgylchedd, archeoleg, anthropoleg, gwleidyddiaeth a chymdeithaseg.

"Mae’r llyfr yn dod â chyfranwyr a golygyddion rhyngwladol ynghyd i ychwanegu at y cyfoeth o lenyddiaeth gyffrous sydd yn bodoli ym maes newid hinsawdd."

Gweler www.sage.co.uk am fwy o wybodaeth.