HWB O £90 MILIWN I BRIFYSGOL ABERTAWE

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi sicrhau cyllid o £60 miliwn gan Fanc Buddsoddi Ewrop heddiw (20 Medi) tuag at ei huchelgais i ddatblygu campws newydd, yn ogystal â £30m gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

2nd Campus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd y datblygiad, fydd yn cynnwys adeiladu Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi ac ailddatblygu rhannau o’r campws presennol ym Mharc Singleton, yn creu cyfleusterau addysg ac ymchwil o’r radd flaenaf yn Abertawe.

Caiff oddeutu 4,000 o swyddi uniongyrchol eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu yn ogystal â 6,000 o swyddi anuniongyrchol wedi’u cefnogi gan yr economi ehangach o ganlyniad.

Cafodd y newydd ei gyhoeddi mewn lansiad ffurfiol ym Mhrifysgol Abertawe, pan gafodd cytundeb ei arwyddo gan Is Ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B Davies a Simon Brooks, Is Lywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

Meddai Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wnaeth fynychu’r digwyddiad: “Dyma brosiect cyffrous iawn ar gyfer Abertawe ac yn wir Cymru. Rwy’n falch iawn fod Banc Buddsoddi Ewrop wedi cyhoeddi y bydd £60 miliwn ar gael ar gyfer datblygu’r cynllun. 

“Mae cynlluniau’r Brifysgol yn uchelgeisiol iawn ac maent yn rhagweld y bydd yn creu miloedd o swyddi. Dyma pam rwy’n falch iawn y bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu dros £30 miliwn sy’n cynnwys cyllid yr UE. Bydd y gwaith ehangu hwn hefyd yn gryn hwb i’r maes ymchwil a datblygu ac i adfywiad economaidd yr ardal. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i’r cynllun.”

Meddai Is Ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B Davies: ‘‘Rydym yn hynod ddiolchgar i Fanc Buddsoddi Ewrop a Llywodraeth Cymru am ein cynorthwyo gyda’n cynlluniau uchelgeisiol.

‘‘Mae’r Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi yn gynllun trawsffurfiol i Gymru a’r Brifysgol. Bydd heb os yn enghraifft wych o sut y medr Prifysgol weithio’n effeithiol gyda diwydiant, er budd adfywiad economaidd a chreu swyddi cyffrous i raddedigion.

‘‘Bydd y cyfleusterau newydd, ymchwil rhyngwladol yn ogystal â graddedigion o’r radd flaenaf yn denu cwmnïau cenedlaethol ac yn cefnogi datblygiad clystyrau technoleg uwch yn y rhanbarth.

‘‘Bydd y campws newydd o fantais sylweddol i fyfyrwyr. Bydd y cydweithio agos rhwng y Brifysgol a diwydiant yn gymorth i sicrhau ein bod yn cynnig y cyrsiau gradd mwyaf perthnasol a chynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr fagu sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr.’’

Meddai Simon Brooks, Is Lywydd Banc Buddsoddi Ewrop: ‘‘Mae’r Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd yn adlewyrchu uchelgais Prifysgol Abertawe i gyfuno cyfleusterau dysgu heb eu hail â chydweithio gwell â’r sector breifat. Bydd y cynllun o fudd i genedlaethau’r dyfodol, yn datblygu sgiliau arbenigol heb anghofio hybu cynnydd economaidd yng Nghymru. Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn credu’n gryf mewn ariannu cynlluniau addysg ac ymchwil o safon ar draws Ewrop felly rydym yn falch iawn o gefnogi’r buddsoddiad arbennig hwn.’’

Bydd y Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi yn cyd-leoli Coleg Peirianneg ag Ysgol Fusnes ac Economeg y Brifysgol gydag amrywiaeth o fusnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

 

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth yma