Datganiad am sylwadau Trydar

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae’r myfyriwr yn dal i fod wedi’i ddiarddel o’r Brifysgol hyd nes y bydd ein proses ddisgyblu wedi dod i ben.