Darlith wedi’i gohirio

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

“Traumas of the Mediated Society: Cinema and Technological Narratives”

Mae’r nesaf mewn cyfres o ddarlithoedd cymunedol gan Adran Addysg Barhaus Oedolion Prifysgol Abertawe (AABO) wedi’i gohirio.

Roedd y ddarlith gan Dr Alexia L Bowler “Traumas of the Mediated Society: Cinema and Technological Narratives” i fod i gael ei chynnal ddydd Mawrth 15fed Mai am 10.00yb yn Ystafell Ddarganfod, Llyfrgell Ganolog Abertawe.

Ymddiheuriadau am unrhyw anhwylustod.