Beirniad Diwylliannol Cymreig yw Canolbwynt Cynhadledd CREW

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Ar ddydd Gwener, Tachwedd 2il, bydd Canolfan Ymchwil i Lên Saesneg Cymru (CREW) yn cynnal cynhadledd yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe dan y teitl 'The Long Revolution in Wales and Japan'.

raymond williams portrait

Bydd nifer o academyddion o Siapan yn ymweld â Phrifysgol Abertawe i drafod ystyr a phwysigrwydd gwaith y beirniad diwylliannol Cymreig Raymond Williams, The Long Revolution. Eleni mae’n 50 mlynedd ers cyhoeddi cyfrol arloesol Raymond Williams The Long Revolution (a ailgyhoeddwyd yn ddiweddar gan Wasg Parthian).

Bydd y rhaglen yn cynnwys: papurau ar arwyddocâd The Long Revolution gan Fuhito Endo a Daniel Williams; bydd Kieron Smith yn trafod syniadau Williams ar ddarlledu mewn perthynas â John Ormond; bydd Yasuhiro Kondo yn dadansoddi ail gyfrol Williams, Second  Generation; a bydd yr Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru ac Athro Raymond Williams ym Mhrifysgol Abertawe, yn cadeirio trafodaeth ar ystyr ac arwyddocad gwaith Raymond Williams.

Dyma’r trydydd digwyddiad i weld academyddion o Gymru a Siapan yn dod at ei gilydd i drafod gwaith Raymond Williams. Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf ar 16 Hydref, 2009, mewn cynhadledd undydd dan y teitl 'Raymond Williams in Transit: Wales - Japan', a drefnwyd gan CREW ym Mhrifysgol Abertawe, ac a gafodd ei chefnogi gan y JSPS / MEXT.

Ym Medi 25, 2010, cynhaliwyd cynhadledd ar Gampws Mejiro, Prifysgol Merched Siapan, Tokyo, dan y teitl ‘Fiction as Criticism / Criticism as a Whole Way of Life’.  Trefnwyd y digwyddiad yn Siapan gan y Raymond Williams Kenkyu (Y Gymdeithas ar gyfer Raymond Astudiaethau Williams yn Siapan).

Yn ôl Daniel G. Williams, cyfarwyddwr Canolfan Richard Burton a threfnydd y gynhadledd: “Mae’n hynod gyffrous fod academyddion o Siapan am ddatblygu cysylltiad â Chymru ac â gwaith Raymond Williams yn benodol. Bydd perthnasedd The Long Revolution i ni heddiw yng Nghymru yn cael ei drafod, â’r wedd ryng-genedlaethol ar waith Williams yn dod i’r amlwg yn y trafodaethau gan yr academyddion a deallusion o Siapan.’’

Mae'r digwyddiad y rhan o Ŵyl Dylan Thomas 2013 ac fe'i cefnogir gan Ganolfan Richard Burton Prifysgol Abertawe.  Mae'r tocynnau am ddim i staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe, ac am £10 i bawb arall, ac ar gael o Ganolfan Dylan Thomas neu wrth y drws. Ceir manylion llawn y gynhadledd yma: http://crewswansea.blogspot.co.uk/2012/10/long-revolutions-in-wales-and-japan.html