Abertawe’n brwydro’n ddewr i ddod â Balchder i’r Brifysgol

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Prifysgol Abertawe 13 - Prifysgol Caerdydd 33. Nid oedd ymdrech dewr gan Abertawe yn ddigon i atal tîm Caerdydd a oedd ar ben eu gêm rhag sicrhau dim ond eu pumed fuddugoliaeth mewn 16 o flynyddoedd yng ngêm rygbi Farsity Cymru yn Stadiwm y Mileniwm.

Bu gwyrdd Abertawe a choch Caerdydd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd drwy’r dydd ym mhob math o gampau o gleddyfaeth i TaeKwonDo.  Ond hwn oedd yr uchafbwynt.

Bu strydoedd canol dinas Caerdydd yn fôr o wyrdd a gwyn ers yn hwyr yn y prynhawn, a phrin yr oedd lliw coch Caerdydd i’w weld. Erbyn y gic gyntaf fodd bynnag, roedd y naill grwp o gefnogwyr allan yn eu lluoedd i gefnogi eu timoedd, yn fwrlwm o wyrdd a choch, gyda 15,000 o gefnogwyr yn gwneud gymaint o swn â 60,000 yn hawdd. Gyda’r to ar gau, y swn a’r pwysau’n codi, roedd y llwyfan wedi’i osod am achlysur Cymreig gwych.

Ni wnaeth y timoedd siomi. Abertawe dechreuodd y gêm orau, yn edrych yn fentrus o’r dechrau. Roedd y blaenwyr yn creu pêl gyflym, ac er bod llawer o’r chwarae yn digwydd mewn sianel gul i lawr canol y cae, roedd yr hyder gan olwyr Abertawe i symud y bêl yn llydan pan ddaeth y cyfle. Daeth eu chwarae pwrpasol â mantais tir iddynt a llwyddwyd, yn bwysig, i drosi’r fantais hon yn bwyntiau, gyda’r maswr Aled Lewis yn cicio dwy gic gosb i roi Abertawe ar y blaen o 6-0 ar ôl 20 munud.  

Roedd Caerdydd yn ymddangos ar adegau yn bryderus dan bwysau trwm gan Abertawe, gan wneud camgymeriadau anorfod ac yn edrych yn ddi-siâp. Fodd bynnag, wrth i’r gêm symud i’r ail chwarter, dechreuodd Caerdydd ddod o hyd i lif a phatrwm yn eu chwarae, gan fwynhau cyfnodau hir o feddiant, gyda chwarae destlus ac onglau rhedeg clyfar gan eu holwyr. Ar ôl ennill pêl gyflym o’r ryc yn 22 Abertawe a chwistrelliad o gyflymder gan asgellwr Caerdydd, llwyddodd y clo i wthio’i ffordd dros y llinell am gais.

Roedd y gêm yn fwy llydan bellach, a Chaerdydd yn elwa fwyaf o’r chwarae agored. Roedd llinellau’r naill dîm yn ardderchog drwy gydol y gêm ac ar ôl tafliad hir gwych i’r cefn daeth ail gais Caerdydd, gyda chefnogaeth dda yn galluogi i’r blaenasgellwr groesi am gais. Caerdydd oedd yn drech yn y cyfnod hwn a daeth gôl adlam â mantais bellach iddynt, ond gorffennodd Abertawe’r hanner yn gryf, yn dangos mwy o’r chwarae mentrus a gafwyd yn gynharach, gan wrthymosod a thorri drwodd i 22 Caerdydd.
 

Er i gôl adlam dod â phwyntiau cyntaf yr ail hanner i Gaerdydd, Abertawe dechreuodd yr hanner â mwyafrif y meddiant a’r tir. Daeth gic gosb gyflym ag Abertawe i 22 Caerdydd lle buont yn sefydlu eu hunain am oddeutu 10 munud, gan roi pwysau anhygoel ar linell eu gwrthwynebwyr. Dim ond amddiffyn arwrol gan Gaerdydd oedd yn eu cadw allan, ond yn y pendraw daeth y cais. Ar ôl pêl gyflym o fôn y sgrym, a phas hir yng nghanol cae, croesodd yr asgellwr Jackson Szabo yn y gornel am gais i Abertawe, gyda Lewis yn trosi gyda chic anhygoel o’r ystlys. 

Daeth y cais a bywyd newydd i’r chwaraewyr gwyrdd a gwyn, ac i’w cefnogwyr o amgylch y stadiwm hefyd. Ond gyda’r naill dîm yn blino, croesodd Caerdydd am ddau gais hwyr i ro sêl ar y fuddugoliaeth, gyda phasio destlus ymhlith yr olwyr yn eu galluogi i dorri drwy amddiffyn blinedig Abertawe.

Ar ôl y gêm, enwyd y blaenasgellwr Reuben Tucker yn seren y gêm o blith chwaraewyr Abertawe gan staff Abertawe.

Rhoddodd Is-ganghellor Prifysgol Abertawe yr Athro Richard B Davies glod i’r tîm i gyd, ac ychwanegodd ei fod wedi’i blesio gan y miloedd o gefnogwyr a wnaeth y daith o Abertawe i gefnogi’r timoedd Farsity.

Meddai:
“Dros y blynyddoedd mae’r Farsity wedi tyfu i ddod yn un o achlysuron chwaraeon gwych Cymru. Mae’n uchafbwynt y flwyddyn i fyfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr fel ei gilydd. Mae pob chwaraewr sy’n cynrychioli ei brifysgol yn gallu cyfri ei hun fel rhan o draddodiad hir Cymru o ragoriaeth chwaraeon”.


Rhwyfodd carfan rygbi Abertawe 300km ar ddiwedd mis Ebrill i godi arian ar gyfer Macmillan.